GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakori kérdések és válaszok az énekes iskolai képzéssel kapcsolatban

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Duna TV 2012 szeptemberében az énekes iskolák közös Veni Sancte miséjéről készített 26 perces filmjét, melyben Székely János püspök atyától és az énekes iskolák tanáraitól sok kérdésükre megkapják a választ: https://www.youtube.com/watch?v=If5yLJA3OR4

Mi a Budai Ferences Énekes Iskola célja? Mire neveli a gyerekeket?

Elsősorban a 2000 éves Egyetemes Római Egyház liturgikus zenei hagyatékának megismertetése, fenntartása, hagyományozása, a mai liturgikus keretek közé való beemelése a gyakorlatban. Ezen túlmenően az európai zenekultúra korok és műfajok szerinti tanulmányozása és gyakorlatban való megszólaltatása, továbbá a magyar népzene, népi játékok integrálása, megszólaltatása.

Valljuk, hogy a kiválasztott értékes zeneművek, maguk is elősegítik a személyiség kibontakozását. Ezek a művek (népdal, egyházi zene, műzene) olyan szellemi, erkölcsi és esztétikai erővel bírnak, hogy maguk is előmozdítói az iskolánkban megfogalmazott és elvárt nevelési céloknak.

Miként valósul meg a gyakorlatban az énekes iskolai oktatás?  (heti óraszám alsóban, felsőben, liturgikus szolgálatok, énekes iskolás közös liturgikus szolgálatok, énekes iskolás tábor, zsámbéki énekes iskolás focibajnokság, stb.) 

Alsó tagozaton 3 énekóra van, amiben a szolfézs ismeretek is benne vannak. Felső tagozaton 2 énekóra. (egyházi és világi zene) A liturgikus szolgálatok félévenként 2 vagy 3 kötelező, vasárnapi misén teljesített szolgálatból állnak, de adódhatnak egyéb felkérések is. Minden iskolaév végén énekes tábort tartunk (4 nap), októberben pedig hagyománnyá kezd válni a Magyarok Nagyasszonya ünnep köré szervezett zsámbéki, énekes iskolák közötti focibajnokság.

Gimnáziumban is van lehetőség az énekes iskola munkájában részt venni?

Az Énekes Iskolai képzés egy általános iskolai képzés, 1-8 osztályos diákok számára. A gimnáziumi években lehetőség van, az Énekes Iskolától függetlenül, a gimnáziumi kórusban énekelni.

Miben különbözik az énekes iskolai oktatás egy ének tagozattól és egy hagyományos általános iskolai képzéstől? 

Az énektagozatokon általában minden nap van énekóra, míg a hagyományos képzésben felső tagozaton heti 1 énekóra van. Az énekes iskolák a funkcionális zenetanulást alkalmazzák a középkori hagyományok szerint: Jelesül: Amit az órán megtanítunk azt a templomban (mise, zsolozsma) megszólaltatjuk. Mindennek célja és iránya van, tehát nem csak "l'art pour l'art" énekelgetünk.

Miként lehet bekerülni az énekes iskolai osztályba?

Iskolánk felvételi napjain, képesség vizsgálat, meghallgatás útján.

Mennyivel több ének órájuk van itt a gyermekeknek, mint egy nem énekes iskolás osztályban?

Alsó és felső tagozatban is eggyel több.

Milyen tankönyvekből tanulnak a gyerekek?

A képzés 8 éve alatt az Ars Musica Énekkönyv I., II., és III. köteteiből, és a “Deák Diák daloskönyv”, köznyelven “zöld könyv”-ből tanulnak az énekes iskolások. Mindkét tankönyv kiadója a Budapesti Énekes Iskola.

A tankönyveket hol lehet beszerezni?

Az énekkönyveket az énekes iskola szerzi be.

Tanulnak-e a gyerekek népdalokat?

Igen. Az Ars Musica Énekkönyvek anyagában jelentős részt tesznek ki a népi játékok, népszokások és népdalok, a népénekek, a gregorián énekek a műzene, és a szolfézs és zeneirodalmi ismeretek mellett. A “Deák Diák daloskönyv”-ből szintén rengeteg népdalt, népéneket ismerhetnek meg az énekes iskolások az egyházi tételek, kánonok, műdalok, áriák, oratórium- és operarészletek mellett.

Tanulnak-e a gyerekek néptáncolni?

A gyerekek az alsó tagozaton órarendbe illesztve, heti rendszerességgel a Timár módszer szerint tanulnak néptáncot. Havonta egy alkalommal az énekes osztályok táncházat is szerveznek. Advent idején népi betlehemes játékot adnak elő a gyerekek.

Ha énekes iskolás a gyermekem a Szent Angélában és zeneiskolában hangszert tanul, kell a zeneiskolában szolfézst tanulnia, vagy mentességet kap?

Alsó tagozatos Énekes Iskolás diákok számára, akik a Járdányi Zeneiskolában hangszeres oktatásban részesülnek, nem kell Zeneiskolai szolfézsra (1-2-es szolfézs) járni, ezt kiváltja az Énekes Iskolai oktatás. Felső tagozatos, Énekes Iskolás diákjainknak, akik felsőben is folytatják hangszeres tanulmányaikat, már kötelező a Zeneiskolai szolfézs (3-4-es szolfézs) órákon a részvétel.

Milyen kórusok vannak az iskolában?

A BFÉI keretein belül működik a Kisműhely (alsósok), Nagyműhely (felsősök), a Lány- és Fiúkórus. A felsoroltak mellett 2018-ban megalapítottuk a ferences énekes kántorátust (felső tagozattól, osztályonként 4 gyermekkel), és 2019-ben a lektorátust is. Az BFÉI-től függetlenül tevékenykedik még az iskolában a gimnáziumi Nagykórus. Akik pedig befejezték tanulmányaikat iskolánkban, de továbbra is szeretnének kórusba járni, jöhetnek az Öregdiák Énekkarba.

Minden énekes iskolás gyermek énekel kórusban?

Igen; van gyermek, aki két kórusban is énekel, például a Műhelyben és a Lánykórusban.

Mi a Műhely? Miként kerülnek ide be a gyerekek?

A Nagy- és Kisműhely olyan kórusok, ahova az énekes iskola 8 évfolyamáról (alsósok a Kisműhelybe, felsősök a Nagyműhelybe) kerülnek be a tehetségesebb, elkötelezettebb gyermekek. “Műhelyesek” azok a gyerekek lesznek, akiket a tanáraik erre alkalmasnak és méltónak tartanak.

Mi a Kántorátus? Miként kerülnek ide be a gyerekek?

A kántorátus szintén középkori praxis alapján működik. Célja a kamara (ansamble) jellegű kiscsoportos kizárólag liturgikus templomi éneklés főleg a díszes nagy gregorián tételek és könnyebb polifón egyházi művek igényes, magas színvonalú megszólaltatása. Célja kifejezetten célzott egyházi ünnepek zenei anyagának megtanulása és előadása.

Az iskola kórusaiban (ideértve a Műhelyt és a Kántorátust) kötelező a részvétel?

Igen. Az énekes iskolai képzés fontos részét képezi a kórusban való éneklés élményének megtapasztalása.

Mit jelent az, hogy az énekes iskolás gyerekek liturgikus szolgálatot teljesítenek?

Egy tanévben 5 alkalommal az énekes iskola osztályai egy-egy iskolához közeli templomban szentmise keretén belül teljesítenek énekes szolgálatot.

Mikor vannak ezek az alkalmak és mely templomokban?

Első félév: Veni Sancte a budapesti és Budapest környéki énekes iskolákkal közösen, Krisztus király ünnepe, ill. Advent 3. vasárnapja;

Második félév: Nagyböjt 1. vasárnapja, Virágvasárnap.

Helyszínek: II. kerület: Országúti ferences templom, Tövis utcai ferences templom, I. kerület: Batthányi téri Szent Anna templom, alkalmanként: II. kerület: Krisztus Király templom, Pasaréti Páduai Szent Antal ferences templom.

A Naptár menüben naprakészen megtalálható a liturgikus szolgálatok pontos helye, és időpontja.

A közös énekes iskolás liturgikus szolgálatokon részt kell vennie a gyerekeknek?

Igen. A liturgikus szolgálat szervesen kötődik az énekes iskola hagyományához. Vallási, liturgikus, zenei, kulturális önazonosságunkat erősíti, énekes iskolai közösségünkre is felbecsülhetetlen hatással van. Amennyiben betegség miatt gyermeke nem tud részt venni a liturgikus szolgálaton, úgy kérjük, hogy ezt előre jelezzék ének tanárának.

Nem nehéz a latin nyelvű énekek megtanulása kisiskolásoknak?

A témával kapcsolatban ajánljuk az alábbi TV műsor meghallgatását: https://www.youtube.com/watch?v=If5yLJA3OR4 18:17-től 19:31-ig.

Mi a célja annak, hogy a gyerekek gregorián énekeket tanulnak?

Lásd: az előző kérdésben megjelölt videó.

Mi a liturgikus ruha? Ezt hol kell beszerezni?

A liturgiukus ruha két darabból áll: egy világos bézs kórusruhából és egy megegyező színű, tépőzáras gallérból. Az alsó tagozatos gyerekek kisebb, a felsősök nagyobb méretet hordanak. A gyerekek első és ötödik tanév elején kapják meg liturgikus ruhájukat, amit négy éven keresztül hordanak. Liturgikus szolgálatok között a ruhát kérjük otthon tartani, tisztán és vasalt állapotban. Negyedik illetve nyolcadik tanév végén a ruhák beszedésre kerülnek. A ruhák négy éves használati díja 4000 Ft.  Elveszett gallér vagy ruha esetén új ruhát az énekes iskola honlapján keresztül lehet igényelni.

Mi az énekes iskolás tábor? Hányadik osztálytól vesznek ezen részt a gyerekek?

Minden tanév végén (az utolsó tanítási nap és az évzáró ünnepség közötti időben) az énekes osztályok és tanáraik 3 napot táborban töltenek el, hogy lehetőségük legyen a tananyagot elmélyíteni, próbákkal, liturgikus szolgálattal közösen zárják a tanévet. Közös sport, játék, kirándulás és vetélkedő biztosítja a kikapcsolódást. A tábornak az utóbbi években Mátraverebély-Szentkút ferences Nemzeti  Kegyhely ad otthont, de voltunk már Szegeden vagy Péliföldszentkereszten is. 2. osztálytól vesznek részt a gyerekek a táborban, de bátor elsősök is jöttek már és nagyon jól érezték magukat.

Mi a kapcsolat, illetve különbség a BFÉI, a Járdányi Pál Zeneiskola, és a Zenede között?

A Járdányi Pál Zeneiskolával kifejezetten jó a kapcsolatunk. Tanulóink kb. 60% tanul valamilyen hangszert a Járdányiban. A Zenede nemrég költözött falaink közé, velük még nem alakítottunk ki szorosabb kapcsolatot.

Milyen lehetősége van gyermekemnek folytatni zenei tanulmányait a 8-éves énekes iskolai képzés befejeztével? (Nagykórus, helyi közösségek liturgikus szolgálata?)

2017-ben ment ki az első énekes osztályunk, így ennek még nincs kialakított hagyománya. Természetesen minden nálunk végzett növendéket szívesen és nagy örömmel várjuk és látjuk viszont, amennyiben szeretne részt venni a fakultatív zenei programokon. A Zeneiskolában 22 éves korig folytathatja mindenki hangszeres zenei tanulmányait. És természetesen, ahogy ezt a fentiekben is már írtuk, lehetőség van a Nagykórusban, majd az Öregdiák Énekkarban énekelni.

Van-e lehetőség az énekes iskola működésének támogatására?

Igen. A Budai Ferences Énekes Iskola Alapítvány köszönettel fogadja a szülők, támogatók nagylelkű anyagi támogatását az alábbi bankszámlára:

CIB Bank 10700598-70374885-51100005

Hogyan tudom elérni gyermekem ének tanárát?

Legegyszerűbben és leggyorsabban az iskola e-napló rendszerén keresztül.