Rólunk

A mai énekes iskolai képzés a schola cantorum (énekes iskola) hagyományához nyúlik vissza. A schola cantorum mint oktatási intézmény a VII. században a pápai udvarban kezdte meg működését, majd a kereszténység terjedésével a keresztény civilizáció legősibb oktatási formájává vált. Magyarországon 1028-ban már működött püspöki schola Esztergomban. A XVI. században a Budai Schola európai hírű volt.

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium

Budai Ferences Énekes Iskolája (BFÉI)

Mi az énekes iskola?

Napjainkban az angol college-scholák, a római Capella Sistina, a lipcsei Tamás-templom iskola, a Wiener Sängerknaben is a schola cantorum hagyományát viszik tovább oly módon, hogy a múlt értékeire alapozva és korunk követelményeit figyelembe véve, szilárd elvi értékrendet közvetítenek.

Köszönhetően iskolánk fenntartójának a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománynak, az egyházi iskolák közül elsőként, a Szent Angéla Iskolában indult el az énekes iskolai képzés.

Mikor indult az énekes iskolai képzés a Szent Angélában?

Iskolánkban a 2009/10-es tanévben indult az énekes iskolai képzés oly módon, hogy a 2 elsős osztály közül az egyik énekes iskolai osztály lett. Ma már az általános iskola mind a 8 évfolyamán zajlik a képzés, amely különbözik az ének tagozatos, illetve a zeneiskolai képzéstől.

Alsóban heti 3 órában, felső tagozaton heti 2 órában tanulnak a gyerekek éneket. Ezen felül heti egy órában fiú ill. leány kórusban énekelnek. A gyerekek egy része további heti egy órában a műhely (alsósok - KisMűhely, felsősök - NagyMűhely) kórusának munkájában is részt vesz. Továbbá a tanévben hat alkalommal az énekes osztályok diákjai templomi énekes liturgikus szolgálatot látnak el.

Mire épül ez az oktatási forma?

  1. A gregorián énekre mint az emberiség ősi zenei alapélményére.
  2. A magyar népzenei hagyományra (népdal, néptánc, népi játékok stb.).
  3. Az európai és magyar egyetemes műzene egyházi és világi örökségére.
  4. A rendszeres egyházi liturgikus zenei szolgálatra és az erre épülő koncertezésre.

Miért tartjuk fontosnak a gyermekek zenei nevelését?

  • A gyermekek fejlődésében bizonyítottan döntő szerepet játszik a zenei nevelés, a kulturális képzés.
  • A zenélő gyerekeknek javul a szociális viselkedése és az iskolai teljesítménye.
  • A zenei nevelés kimutathatóan hozzájárul az agresszió csökkenéséhez, a zene tapintatosságra és odafigyelésre tanít.
  • A zenélés fontos szerepet játszik a saját identitás fejlődésében, kedvezően befolyásolja a jellem kialakulását.
  • A zenei nevelésnek pozitív lelki, intellektuális és szociális hatásai vannak.